Інформація про файл
Файл: 282.zip
Тема: Елементарні доведення теорем Перрона та Маркова для 2x2 матриць
Категорія: Реферати
Розділ: Математика
Формат: Word
Автор:
Здавали: 2000-00-20
Примітка:
Зміст:
Cкачати