Інформація про файл
Файл: 1563.zip
Тема: Ukraine.Country and people
Категорія: Реферати
Розділ: Iноземнi мови
Формат: Word
Автор: Kushnirenko Volodymyr
Здавали: 2000-04-15
Примітка: Запропонована робота є методичною розробкою відкритого уроку по темі Ukraine. Country and people. Во
Зміст: Запропонована робота є методичною розробкою відкритого уроку по темі Ukraine. Country and people. Вона може бути використана викладачами англійської мови в групах середнього рівня (intermediate), або ж в 10-11 класі середньої школи, а також і самими учнями для складання монологів чи діалогів по даній темі. Розробка складається з 9 розділів (етапів уроку) , а саме: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ(2 хв.), ФОНЕТИЧНА ЗАРЯДКА (5 хв), DISCUSSION (5 хв.), PRE-READING TASK ( 5 хв.), READING (14 хв.), базовий текст IDENTIFYING SYMBOLS AND SIGNS OF THE UKRAINIAN NATION, COMPREHENSION CHECK (5 хв.), МОВЛЕННЯ ТА ПИСЬМО (10 хв.), СЛУХАННЯ ТА МОВЛЕННЯ ( діалог 6+7+7 хв.), ЗАКЛЮЧНЕ МОВЛЕННЯ.(7 + 7 хв.), ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.
Cкачати