Інформація про файл
Файл: 5010.zip
Тема: «Структура особистості і поведінкові типи»
Категорія: Реферати
Розділ: Соцiологiя
Формат: Word
Автор:
Здавали: 0000-00-00
Примітка:
Зміст: Поняттям «індивід» звичайно позначається людина як одиничний представник тієї чи іншої соціальної спільності. Поняття «особистість» застосовується стосовно кожної людини, оскільки він індивідуально виражає значимі риси даного суспільства. Неодмінними характеристиками особистості є самосвідомість, ціннісні орієнтації і соціальних відносин, відносна самостійність стосовно суспільства і відповідальність за свої вчинки, а її індивідуальність — це те специфічне, що відрізняє однієї людини від інших, включаючи як біологічні, так і соціальні властивості, успадковані чи придбані.
Cкачати