Інформація про файл
Файл: 4319.zip
Тема: ПЕРИНАТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Категорія: Реферати
Розділ: Медицина
Формат: Word
Автор:
Здавали: 0000-00-00
Примітка:
Зміст: В останні 5 років відбулися значні зміни у формуванні перинатальної патології у новонароджених. Значно збільшилась (на 29,5 %) захворюваність новонароджених, яка в 1998 році досягла рівня 260 на 1000 народжених живи¬ми (за даними акушерських стаціонарів). Зростання пери¬натальної патології у новонароджених зумовлено рядом факторів. У першу чергу, це стан здоров'я жінок. Встанов¬лено прямий кореляційний зв'язок між зростанням частоти і тяжкості екстрагенітальної патології у їх новонароджених.
Cкачати