Інформація про файл
Файл: 984.zip
Тема: роль організмів в еволюції біосфери
Категорія: Реферати
Розділ: Бiологiя
Формат: Word
Автор: vova
Здавали: 2000-03-30
Примітка:
Зміст: РОЛЬ ОРГАНІЗМІВ В ЕВОЛЮЦІЇ БІОСФЕРИ Створення біосфери , розширення її границь , зміна складу , збільшення біогенної імміграції атомів збалансовувалось з появою життя і еволюції органічного світу . Живі організми з моменту своєї появи в процесі життєдіяльності завжди міняли нашу Землю. В результаті життєдіяльності хемосинтизуючи бактерій більш 3 млрд. років тому назад почалося відкладення деяких марганцевих та залізних руд, фосфоритів ,сіру .Перші мікроорганізми-пурпурні і зелені бактерії , а потім синьо-зелені водорості стали пристосовувати вуглекислий газ і виділяти молекулярний кисень, із якого над Землею створився озоновий екран . Створення озонового слою створило захист від ультрафіолетової отрути Сонця ,що є гибеллю для живої речовини , і дозволяє життю вийти із води і розводитись на землі . Тривалий час зелена речовина проковтнула із атмосфери велику кількість вуглекислого газу , який в давній час був у сотні раз більше ,чим тепер ,і водночас збагатило її киснем .У водному середовищу тільки при наявності бактерій і водоростей міг появитися зоопланктон . Вапнякові скелети безхребетних –корененіжок , коралів , молюсків – створили осадкові породи . Відмирання синьо-зелених і червоних водоростей сприяє відродженню кальцію . Деякі види водоростей і губок спричинило накопичення кремнезему . Кам’яне вугілля створилось із рослинних залишків, нафта-із планктону давніх морів та ін . Величезне розмноження організмів збільшила біомасу , яка розвивалася по Землі , заповняла створюючи її біомасою. На Землі в різної сфері в процесі еволюції створились самі різні біогеоценози , находившись в постоялому взаємовідношенню друг з другом . Організмам для життя було необхідно вибирати умови внутрішнього середовища , яку вони в процесі обміну речовин постійно змінювали . При цьому збільшувалось біогенна міграція хімічних елементів біосфери.Живі речовини виробляють обмін газів, сприяють окисленим і відтвореними реакціями . Функція живої речовини (газова , окисло – відтворююча ) і процес еволюції обумовлено створенню сучасного природного середовища . В процесі еволюції живі організми створювались незалежно від середовища Перші організми( бактерії , водорості ) були ,як би занурені в харчове середовище . Постійно появляються багатоклітинні організми , менш залежне від зміни оточуючого середовища , і маючи свою внутрішнього середовища . Ці багатоклітинні організми мають систему органів , регулюючи життєві процеси : харчування і травлення , газообмін і регуляцію
Cкачати