Інформація про файл
Файл: 1597.zip
Тема: Алелопатична активність прижитєвих виділень рослин
Категорія: Реферати
Розділ: Бiологiя
Формат: Word
Автор: окоп
Здавали: 2000-05-20
Примітка:
Зміст: Вступ Розділ І Обсяг і місце алелопатії в біології 1.1. Розвиток уявлень про хімічну взаємодію рослин 1.2. Алелопатія в природних угрупуваннях 1.3. Значення хімічної взаємодії у рослинництві Розділ ІІ Огляд літературних даних по темі роботи 2.1. Фізіолого-біохімічні механізми алелопатії 2.2. Методи дослідження алелопатії 2.3. Алелопатична активність рослин 2.4. Хімічна природа рослинних виділень Розділ ІІІ Експериментальна частина 3.1. Об’єкти досліджень та їх характеристика 3.2. Методика роботи 3.3. Результати досліджень та їх обговорення Висновки Список літератури Додатки
Cкачати